Publisert Legg igjen en kommentar

Hjertefred Eidsvoll 2023

De siste årene har vi produsert bilder og film for Hjertefred Eidsvoll. Her er noe av det som er publisert for Hjertefred 2023. Følg med – det kommer flere filmklipp med flotte artister!
Har du ønsker om bilder eller film – ta kontakt med Øystein H Andersen på oystein@eidsvollfoto.no

Publisert Legg igjen en kommentar

Fotokonkurranse Eidsvoll-puslespillet 2023


CEWE | Norli og Ringo Eidsvoll og Eidsvoll Foto inviterer til fotokonkurranse i samarbeid med Eidsvoll Fotoklubb og CEWE Norge AS.

Eidsvoll-puslespillet 2022

Ditt bilde kan bli motivet på Eidsvoll-puslespillet 2023! Vinnerbilde premieres med en verdisjekk på kr. 1500,- fra CEWE.no til valgfrie bildeprodukter.

Eidsvoll-puslespillet har en årlig produksjon på 100 eksemplarer og dermed i et begrenset opplag. Hvert år vil et nytt motiv prege puslespillet. Konkurransen er åpen for alle og avstemmingen vil også bli gjennomført offentlig.

Fotokonkurransen er løpende til og med 30. juni 2024
Vinnerbilde kåres etter 15. august 2024

Vilkår for deltakelse

 • Fullt navn (uten mellomrom) oppgis ved opplastning og følgende skjema fylles ut for kontaktinfo
 • Fotokonkurransen er løpende til og med 30. juni 2024
 • Vinnerbilde kåres etter 15. august 2024
 • Deltakelse er kun mulig online via konkurransens nettside. Innsendelser per post eller via andre midler kan ikke vurderes
 • Ved opplasting av bildene, samtykker deltakeren til vilkårene for deltakelse
 • Utvelgelse av vinnerbilde gjøres offentlig via en avstemmingsmodul i samarbeid med Eidsvoll Fotoklubb
 • Konkurransebidrag lastes opp her: https://bit.ly/3WGlru9
 • Alle bidrag kan beskues offentlig her: https://bit.ly/3QDy05s

Regler

 • Kun motiv fra Eidsvoll
 • Motivet skal representere Eidsvoll på en god måte
 • Bildeformat 3:2 og må tillate beskjæring for å tilpasses puslespillet
 • Kameraets oppløsning må være på minst 12Mpix
 • Originalfil må kunne fremvises ved forespørsel
 • Kun PNG-, JPG- og JPEG-filformat er tillatt
 • Maks 4 bilder per fotograf
 • Innsendte fotografier kan inneholde redigeringer så lenge disse ikke fører til betydelige endringer i bildet som helhet eller endrer bildets betydning, ikke introduserer ny informasjon i bildet eller fjerner informasjon fra bildet som ble fanget av kameraet
 • Deltakeren har uinnskrenket opphavsrett og bruksrett til de innsendte fotografier. Motivene må ikke være i strid med rettslige bestemmelser eller personvernrettighetene til de avbildede personene
 • Den ikke-kontante premien og/eller gavekortet tilbudt av CEWE som premie vil ikke bli utbetalt i kontanter og kan ikke byttes. Det er heller ikke mulig å overføre premien til tredjepart

Deltakernes rettigheter

 • Opphavsrett: Arrangøren overtar ikke på noe tidspunkt opphavsretten til deltakernes fotografier
 • Deltakerne kan når som helst trekke fotografiene fra konkurransen ved å slette det relevante fotografiet ved å kontakte Eidsvoll Fotoklubb. Dette gjelder ikke for fotografier som vises på «Vinner»-siden etter avstemmingsprosessen og/eller allerede har blitt publisert under de angitte betingelsene i «arrangørenes rettigheter». Slettingen – av fotografi valgt etter avstemming og fotografier allerede publisert under betingelsene i «arrangørenes rettigheter» – skal utføres av Eidsvoll Fotoklubb etter deltakerens forespørsel

Arrangørenes rettigheter

 • Bruksrett: Ved å delta i konkurransen gir den deltagende personen Eidsvoll Fotoklubb en uopprettelig, romlig ubegrenset og evigvarende bruksrett til å bruke de innsendte fotografier til PR-arbeid. Dette gjøres utelukkende i forbindelse med denne fotokonkurransen eller fremtidige fotokonkurranser – inkludert etterfølgende kommunikasjon der deltakeren har deltatt – og inkluderer muligheten for publisering, reproduksjon og distribusjon for formål med ikke-kommersiell selvmarkedsføring og egenpresentasjon av Eidsvoll Fotoklubb. Tittelen på et fotografi kan oversettes for å gjøre det lettere å forstå. Når Eidsvoll Fotoklubb publiserer innsendte fotografier, vil deltakerens fulle navn alltid bli oppgitt som forfatter. Autorisasjonen inkluderer bruken av de innsendte fotografier til følgende formål:
  • Presentasjonen av vinneren
  • Publisering på alle mediekanaler til Eidsvoll Fotoklubb og selskapene tilknyttet konkurransen – online og offline – for eksempel nettsider, trykk, utendørsreklame, nyhetsbrev og i sosiale medier (inkludert tilpasning til formatet til de respektive kanalene om nødvendig)
  • Presentasjonen i utstillinger og auksjonering av utstillinger til gode formål
  • Inkludering i publikasjoner, inkludert publikasjoner av tredjeparter i presseomtaler
  • Publisering i en CEWE FOTOBOK for Eidsvoll-puslespillet, som kan videreformidles til tredjeparter for å markedsføre Eidsvoll-puslespillet 
 • Enhver ytterligere kommersiell bruk krever deltakerens separate samtykke
 • Publisering av bilde innenfor rammen av publiseringsvilkårene er gratis
 • Eidsvoll Fotoklubb og samarbeidspartnere forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å utelukke personer fra å delta i konkurransen og å nekte dem enhver premie hvis det er berettigede grunner. Disse grunnene kan spesielt inkludere følgende:
  • Brudd på disse vilkårene for deltakelse 
  • Manipulasjoner som har som mål å forbedre vinnermuligheten eller tilsvarende fordeler Falske eller villedende uttalelser fra deltakeren før, under og etter konkurransen (for eksempel i forbindelse med registrering som deltaker, under innsendelse av fotografier og i uttalelser etter konkurransen)
 • Eidsvoll Fotoklubb forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å utelukke innsendte fotografier fra konkurransen og å slette dem hvis det er berettigede grunner til det. Dette kan inkludere følgende tilfeller spesielt:
  • Innsendelser samsvarer ikke med innmeldt kontaktinfo 
  • Innsendelser som avviker betydelig fra temaet
  • Innsendelser som er fremmedgjort med rammer, vannmerker eller vinjetter
  • Innsendelser som bryter loven, glorifiserer vold, pornografi, rasisme eller andre straffbare handlinger eller er i strid med offentlig anstendighet eller har til hensikt å manipulere konkurransen
  • Innsendelser som ble opprettet med hjelpemidlene som tidligere nevnt (for eksempel kunstig intelligens og annen behandling) og bruken av disse hjelpemidlene ble skjult av deltakeren
 • Deltakeren vil bli informert separat av Eidsvoll Fotoklubb om utestengelse fra konkurransen, kansellering av premien eller sletting av innsendte fotografier
 • Skulle spørsmålet om omfanget av redigeringen av en innsending oppstå i løpet av evalueringen, kan Eidsvoll Fotoklubb be deltakeren om å sende inn det originale bildet og bildefilen for gjennomgang. Hvis ingen originalfil er tilgjengelig, har Eidsvoll Fotoklubb rett til å utelukke det innsendte fotografiet fra ytterligere deltakelse i konkurransen. 

Ansvar

 • Deltakeren må eie den ubegrensede opphavsretten og bruksrettighetene, og motivene må ikke være i strid med rettslige bestemmelser i opprinnelseslandet eller personvernrettighetene til personer avbildet
 • Ved å delta bekrefter deltakeren at hen er forfatteren av de opplastede fotografier og derfor har ubegrensede bruksrettigheter og kan sende dem inn til konkurransen. Deltakeren bekrefter videre at fotografier som er lastet opp av hen, er fri for tredjepartsrettigheter; spesielt at alle gjenkjennelige personer avbildet samtykker til de nevnte bruksområdene, og at tredjeparts eiendomsrettigheter ikke krenkes av disse bruksområdene. Deltakeren fraskriver herved Eidsvoll Fotoklubb for ethvert krav fra tredjepart
 • Eidsvoll Fotoklubb påtar seg ingen ansvar for beskyttelsen av opphavsretten av tredjeparter
 • Juridisk søksmål er utelukket